REALIZACJE


Dzielnicowe Centrum Sportu i Rekreacji na os. Na Kozłówce w Krakowie  • Dostawa i montaż ruchomego dna o wymiarach 6 x 25 m oraz przegrody na zawiasach o wymiarach 0,5 x 25 m