DNO RUCHOME


RUCHOME DNO Art. 9050 typ I

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ruchome dno to element dodatkowego, specjalistycznego wyposażenia basenów. Urządzenie to pozwala na różnorodne wykorzystywanie basenu, dostosowywanie go do różnego typu zajęć wymagających określonej głębokości wody. Basen taki może być przystosowywany dla celów rehabilitacyjnych, do zajęć dla osób niepełnosprawnych, do nauki pływania dla małych dzieci, wreszcie do ćwiczeń typu „water aerobic”. Ruchome dno może być montowane zarówno w istniejących, jak i nowobudowanych basenach nieckach basenowych różnej wielkości, może być także zamontowane tylko w części niecki, stosuje się wówczas odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające wpłynięcie użytkowników basenu pod urządzenie.

 

RUCHOME DNO – TYP I to konstrukcja pływająca wykonana zgodnie z obowiązującą norma, która jest ustawiana i unieruchamiana za zadanych głębokościach za pomocą systemu lin wykonanych ze stali nierdzewnej poruszanych siłownikami hydraulicznymi zainstalowanymi w podbaseniu poza niecka basenową, dzięki czemu nie występuje ryzyko zanieczyszczenia wody ewentualną nieszczelnością.

 

Ruchome dno to rama stalowa z zamocowanymi zbiornikami wypornościowymi, pokryta panelami polipropylenowymi z wybarwionymi w masie liniami wyznaczającymi tory pływackie. Zbiorniki wypornościowe zapewniają pływalność konstrukcji dna ruchomego i nie są wypełnione substancjami lotnymi. Konstrukcja ruchomego dna posiada otwory rewizyjne, umożliwiające bezpieczny dostęp pod konstrukcję dna w celu wykonania prac serwisowych oraz konserwacyjnych.

 

STEROWANIE

Sterowanie Dnem Ruchomym się za pomocą jednego panelu kontrolnego zainstalowanego na poziomie plaży basenowej z wykorzystaniem technologii PLC. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego zasilania do szafy sterującej po stronie GW a także stałe łączą internetowego z wyodrębnionym adresem IP. Panel kontrolny podwójnie zabezpieczony – mechanicznie oraz kodem dostępu PIN.

 


RUCHOME DNO ART.9050 TYP II

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Urządzenie to pozwala na różnorodne wykorzystywanie basenu, dostosowywanie go do różnego typu zajęć wymagających określonej głębokości wody. Basen taki może być przystosowywany dla celów rehabilitacyjnych, do zajęć dla osób niepełnosprawnych, do nauki pływania dla małych dzieci, wreszcie do ćwiczeń typu „water aerobic”. Ruchome dno może być montowane zarówno w istniejących, jak i nowobudowanych basenach nieckach basenowych różnej wielkości, może być także zamontowane tylko w części niecki, stosuje się wówczas odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające wpłynięcie użytkowników basenu pod urządzenie.
Ruchome dno jest projektowane i produkowane jako konstrukcja TYP II zgodnie z obowiązującą normą. Platforma ruchomego dna ma formę kratownicy wykonanej ze szczelnie spawanych profili stalowych o przekroju prostokątnym. Platforma jest pokryta płytami o grubości 20 mm wykonanymi z polipropylenu lub ABC kratki.
W pokryciu platformy są umieszczone w odpowiedniej ilości otwory umożliwiające swobodną cyrkulację wody. W platformie ruchomego dna znajduje się dwa otwory rewizyjnie umożliwiające swobodny dostęp pod nie w celach konserwacyjnych. Pokrywy otworów są skonstruowanie w taki sposób, aby uniemożliwić ich otwarcie osobom nieuprawnionym.
Platforma ruchomego dna jest wynoszona i opuszczana za pomocą podnośników nożycowych zasilanych motoreduktorami umieszczonymi za ścianą niecki. Motoreduktory mają silniki o mocy wystarczającej do zapełnienia sprawnego przemieszczania platformy ruchomego dna.  Miejsca przewiertów w ścianach niecki, przez które przechodzą wały napędowe są odpowiednio uszczelniane. Oprócz motoreduktorów w podbaseniu jest zlokalizowana rozdzielnica.
 

STEROWANIE

Ruchome dno jest sterowane w oparciu o technologię PLC, sygnał jest przesyłany kodowanymi przewodami elektrycznymi. Sterowanie odbywa się z hali basenowej poprzez panel sterowania jest zabezpieczony mechanicznie ( zamykana na klucz skrzynka z szybą umożliwiającą odczyt danych) oraz elektronicznie ( system haseł dostępowych dla operatora). Panel sterowania jest wyposażony w przycisk bezpieczeństwa, którego wciśnięcie powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchomego dna; przycisk jest dostępny również przy zamkniętej skrzynce panelu sterowania. Do systemu musi być doprowadzone łącze internetowe umożliwiające zdalne monitorowanie urządzenia.