REALIZACJE


Basen Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  • Dostawa i montaż ruchomego dna o wymiarach 15 x 8 m w basenie szkoleniowym o głębokości 5 metrów.