Aktualności


Dostawa i montaż dna ruchomego - SosnowiecDostawa i montaż dna ruchomego o wymiarach 16,50 m * 6,00m w ramach realizacji zadania pod nazwą „ Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 o basen rehabilitacyjny z funkcją sportową i zapleczem”.