Aktualności


Dostawa i montaż dna ruchomego - SanokDostawa i montaż dna ruchomego o wymiarach 25,00 m * 8,25m w ramach realizacji zadania pod nazwą „Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku”.